وکیل متخصص قانون زمین شهری

قانون زمین شهری

کمیسون ماده ۱۲قانون زمین شهری از مراجع تشخیص نوعیت نوع زمین در کشور بوده و ابطال رای آن توسط وکیل متخصص قانون زمین شهری امکانپذیر میباشد – برابر مواد۳ – ۴ و ۵ قانون زمین شهری مصوب سال ۲۲/۶/۱۳۶۶ و آئین نامه اجرائی قانون زمین شهری مصوب ۱۳۷۱ مصوب هیات وزیران اراضی شهری  موجود درمحدوده قانونی و حریم استحفاظی شهر ها و شهرکها به سه دسته کلی دایر- بایر و موات تقسیم میشوند:

دایر: اراضی دایر آن دسته از زمینهائی را گویند که مورد احیاء و آبادانی قرار گرفته و در حال حاضر توسط مالک در حال بهره برداری میباشد و در صورتی که مالک نداشته باشد برابر قانون فعلی از املاک ولی فقیه محسوب میگردد.

بایر : اراضی بایر زمینهائی را گویند که سابقه احیاء و عمران داشته اما به تدریج به حالت موات درامده باشد.

موات : زمین موات زمینی را گویند که هیچگونه سابقه عمران و آبادی نداشته باشد .

وکیل متخصص قانون زمین شهری
وکیل متخصص قانون زمین شهری در اعتراض به تصمیم کمیسیون ماده۱۲ قانون زمین شهری و اراضی دایر بایر و موات

برابر قانون زمین شهری مرجع تشخیص نوع زمین کمیسیونی بنام کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری میباشد .

تشخیص نوعیت زمین توسط کمیسون ماده ۱۲ قانون زمین شهری بسیار حائز اهمیت میباشد چرا که تاثیر مستقیمی در مالکیت زمین داشته و در صورت موات تشخیص داده شدن آن برابر شرع اسلام جزو انفال محسوب و از مالکیت شخص خارج و در مالکیت ولی فقیه قرار میگیرد .

صدور هرگونه مجوز و پروانه توسط شهرداری ها و پذیرش تقاضای ثبت زمین توسط اداره ثبت اسناد – افراز و تقسیم و تفکیک اراضی – تملک و خرید اراضی وهر گونه  نقل و انتقال در دفاتر اسناد اسناد رسمی  میبایست بعد از استعلام از وزارت مسکن و شهر سازی و احراز نوعیت زمین صورت پذیرد.

اعضای کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری و وظیفه آن :

کمیسون ماده ۱۲قانون زمین شهری  مرکب از سه عضو ( نمایندگان مسکن و شهر سازی ) با حکم وزیر مسکن و شهر سازی و وزیر دادگستری بوده و در خصوص تشخیص نوعیت زمین از حیث دائر – بائی یا موات بودن آن اتخاذ تصمیم مینماید.

شرح وظائف کمیسیون ماده۱۲ قانون زمین شهری :

تشخیص نوعیت زمین از حیث بائر – دائر و یا موات بودن بر اساس آئین نامه اجرائی مصوب .

ابلاغ و اعتراض به نظریه کمیسیون ماده ۱۲ زمین شهری :

بر اساس قانون زمین شهری کمیسیون موظف است نظریه خود را به مالک ابلاغ و در صورت عدم دسترسی طی دو نوبت به فاصله ۵ روز نشر آگهی نماید.

مهلت اعتراض به تصمیم کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهر ی:

مدت اعتراض به نظریه کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری سه ماه بعد از ابلاغ میباشد در صورت عدم دسترسی به مالک نشر آگهی در قانون پیش بینی گردیده است .

مرجع رسیدگی به اعتراض به تصمیم کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری :

نظریه کمیسیون ماده ۱۲قانون زمین شهری طی داد خواست قابل اعتراض در دادگاه صالحه بوده و در واقع مرجع رسیدکی به آرای کمیسون ماده ۱۲قانون زمین شهری دادگاه  عمومی حقوقی محل وقوع مال غیر منقول  میباشد  این آراء قابل فرجامخواهی نمیباشد .

خوانده این دعوی وزارت مسکن و شهرسازی ( کمیسیون ماده ۱۲)  است .

اعتراض به این رای مانع اجرای حکم نمیگردد و به محض صدور رای سند مالکیت ابطال و بنام سازمان مسکن و شهر سازی به نمایندگی ازدولت صدور سند مالکیت میگردد.

با احراز بایر بودن ملک نظریه کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری مبنی بر موات بودن ملک  نقض میگردد و به تبع آن حکم ابطال سند مالکیت دولت صادر میگردد.

وکیل متخصص قانون زمین شهری
وکیل متخصص قانون زمین شهری در اعتراض به تصمیم کمیسیون ماده۱۲ قانون زمین شهری و اراضی دایر بایر و موات

نحوه اثبات :

خواهان و یا وکیل متخصص قانون زمین شهری جهت ابطال تصمیم کمیسون ماده ۱۲قانون زمین شهری در واقع میبایست دلایل و مدارک خود مبنی بر اثبات سوابق عمرانی و آبادانی ملک را به دادگاه صالحه ارائه و آنرا به اثبات برسانند.

سابقه احیاء و عمران ملک – زراعت – نوع پوشش کیاهی – آزمایش خاک عکس های هوائی سنوات گذشته – مشخصات لایه های خاک و مطالعه خاک شناسی– کارشناسی و تطابق آن با اوضاع و احوال مسلم قضیه  از جمله دلایل اثباتی در پرونده اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری میباشد .

همچنین چنانچه ملکی حسب استعلام منابع طبیعی از ملی بودن مستثنی شده باشد  این امر حکایت از سابقه کشت و زرع یا وجود باغ و یا احداث اعیانی دارد  و با قرار گرفتن محل  در محدوده شهری کمیسیون نمیتواند در خصوص موات یا غیر موات بودن آن اظهار نظر مجدد نمایدو ان ملک بایر محسوب میگردد.

کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران:

این شورا متشکل از ۹ وزیر و رئیس سازمان محیط زیست بوده عمده ترین وظیفه این شورا  بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها با رعایت ضوابط نقشه جامع شهر  وتصویب معیارها و ضوابط و آئین نامه های شهرسازی و تصویب نهائی طرح های جامع شهری  و … میباشد که کمیسیون ماده ۵ نیز وظیفه تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آن و سایر امور مربوط را تعیین و احصاء مینماید اما عمده ترین وظیفه کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تعیین و تغییر کاربری املاک و نحوه استفاده از اماکن میباشد.

طرح جامع شهری : عبارت از طرح بلند مدتی است

طرح تفصیلی: طرحی است که بر مبنای طرح جامع شهر تنظیم و در آن کاربری زمینهای شهری تراکم جمعیت و ساختمان و اولویت ها و موقعیت عوامل مختلف شهری در آن تعیین میگردد.

طرح هادی:

اعتراض به تصمیمات شورای عالی شهرسازی و وزارت راه و شهرسازی در دیوان عدالت اداری

قانون زمین شهری بائر دایر موات وکیل کمیسیون ماده 12
قانون زمین شهری بائر دایر موات وکیل کمیسیون ماده ۱۲

از جمله چگونگی منطقه بندی – نحوه استفاده از زمین – تعیین مناطق صنعتی و بازرگانی و اداری و مسکونی و تاسیسات عمومی – فضای سبز و … همچنین اعتراض به تصویب نهائی طرح های جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشه های تفصیلی  و کمیسیون ماده ۵ سازمان مسکن و شهرسازی در صلاحیت دیوان عدالت اداری میباشد.

برای مشاهده سایت دیوان عدالت اداری لطفا اینجا را کلیک بفرمائید.

کمیسون ماده ۱۲قانون زمین شهری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Button
برای تماس کلیک کنید.
ارتباط در واتساپ
تماس بگیرید
آدرس