هزینه دادرسی و دعاوی مالی و غیر مالی

هرینه دادرسی در دعاوی مالی و غیر مالی : دادخوست ها و دعاوی تقدیمی به دادگاه حقوقی از لحاظ ابطال تمبر دادرسی به دو دسته کلی دعاوی مالی و دعاوی غیر مالی تقسیم میگردند .

هزینه دادرسی در دعاوی مالی و غیر مالی و غیر مالی متفاوت است – هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی ثابت اما هزینه دادرسی دعاوی مالی غیر ثابت و به تقویم خواسته بستگی دارد .

در دادخواست می بایست  تقویم خواسته مقوم گردد دعاوی حقوقی به دودسته کلی دعاوی مالی و دعاوی غیر مالی از لحاظ ابطال تمبر دادرسی تقسیم میگردند که خواهان موظف است قبل از رسیدگی ابطال تمبر جهت هزینه دادرسی نموده و بعد ازابطال تمبر دادرسی اوراق و ضمائم را برابر با اصل نماید .

هزینه دادرسی دعاوی و دادخواست های مالی در مرحله بدوی ۳و نیم % ارزش خواسته و در مرحله تجدید نظر خواهی و واخواهی ۴ونیم % محکوم به و در مرحله فرجامخواهی ، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث ۵و نیم % ارزش خواسته میباشد ، علاوه بر این هزینه ثبت دادخواست و اوراق و … در دفاتر خدمات الکترونیک نیز می بایست پرداخت گردد .

در صورت نیاز به محاسبه هزینه دادرسی آنلاین میتوانید به سایت محاسبه هزینه دادرسی آنلاین مراجعه فرمائید.

وکیل دادگستری نیز می بایست ابطال تمبر مالیاتی و کانون نموده تا بتواند اعلام وکالت نماید .

پرداخت هزینه دادرسی رکن مهمی بوده و بدون پرداخت آن امکان رسیدگی وجود نخواهد داشت مگر آنکه اعسار از هزینه دادرسی پذیرفته شود که آن نیز منوط به تشریفات خاص و اطاله دادرسی می باشد بنابراین توصیه میگردد هزینه دادرسی پرداخت گردد .

« پاره ای از دعاوی مالی »

 مطالبه طلب
 خسارات ( تاخیر تادیه و ….)
 مطالبه نفقه معوقه
مهریه
 الزام به تنظیم سند رسمی انتقال
 اثبات مالکیَّت

در صورتیکه خواسته خواهان اصالتاً و بالذات مطالبه مال باشد ، دعوای مطروحه را مالی گفته و باید تقویم گردیده و هزینه دادرسی آن بصورت درصدی پرداخت میگردد .

« پاره ای از دعاوی غیر مالی »

 تنفیذ اعتبار
 اثبات صحت و اصالت

در دعاوی غیر مالی خواسته خواهان اصالتاً مطالبه مال نیست و پرداخت هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی ثابت است .
همانطوری که گفتیم بهای خواسته باید به درستی مقوم گردد و در صورت غیر واقعی بودن خوانده می تواند تا اولین جلسه دادرسی بدان اعتراض نماید .
پس از تکمیل دادخواست و پرونده و رفع نقص آن نسبت به صدور دستور تعیین وقت اقدام و دادخواست و نسخه ثانی آن به خوانده یا خواندگان ابلاغ میگردد.
در صورتیکه خوانده در نشانی ذکر شده شناخته نشود از طریق نشر آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار اقدام خواهد گردید.
فاصله بین ابلاغ و جلسه دادرسی نباید کمتر از ۵ روز باشد ، اما در صورت ابلاغ حضور یا عدم حضور خوانده یا وکیل مدافع و تاثیری در صدور رأی نداشته و دادگاه می تواند مبادرت به صدور رای نماید اما در صورت عدم دسترسی به مدارک می توان برای یکبار مهلت تجدید جلسه دادگاه را تقاضا نمود .
اصحاب دعوی ملزم به حضور در جلسه نبوده و می توانند بجای خود وکیل به دادگاه معرفی نموده و یا لایحه تسلیم نمایند .

1 نظر در مورد “هزینه دادرسی در دعاوی مالی و غیرمالی

  1. سلام خوب بود،ولی هزینه دادرسی غیرمالی را دقیقا نفرموده بودید در قانون نوشته است ۵ هزار ریال آیا این مبلغ هنوز هم همین طور است؟(با توجه به هزینه ثابت دادخواست حقوقی)با تشکر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس بگیرید
آدرس