محکومیت تضامنی

محکومیت تضامنی  مبتنی  بر مسئولیت  تضامنی  است  بدین معنا که قاضی ابتدا باید  مسئولیت  تضامنی  را احراز نماید سپس محکومیت  خواندگان  دعوا  را به پرداخت خسارت صادر نماید .

جهت مشاوره حقوقی رایگان با وکیل پایه یک دادگستری با وکیل پایه یک دادگستری میتوانید با دفتر وکالت ما تماس حاصل نموده و وقت مشاوره حضوری با وکیل را بصورت رایگان بدست اورید.

 در این  مقاله سعی به  تحلیل  و بررسی  مسئولیت تضامنی در حقوق ایران  نماییم، برای بررسی مسئولیت  و محکومیت  تضامنی  ابتدا باید  جایگاه  مسئولیت تضامنی  مشخص گردد  تا بتوان به  راحتی طرح دعوا نمود و حق خود را استیفا نمود.

انواع مسئولیت از نظر  روش جبران خسارت:

مسئولیت را از نظر منشا و روش جبران خسارت  می توان تقسیم بندی کرد که اگر بر اساس  روش جبران  خسارت تقسیم  بندی گردد  به مسئولیت مدنی و  تضامنی  تقسیم بندی می گردد:

یکی از راه های   شناخت  یک  مفهوم  از لحاظ علم  منطق شناخت ضد ان مفهوم است :

مسئولیت تضامنی در مقابل مسئولیت  مدنی قرار می گیرد و مسئولیت مدنی اینگونه تعریف می گردد که  در صورت  ورود ضرر توسط فعل زیانبار یک  فرد  به  فرد دیگر ،فرد مرتکب فعل زیانبار مسئول جبران  خسارت  وارده است  .

اما در مسئولیت  تضامنی انچه اهمیت دارد  پرداخت خسارت  زیان دیده  به  نحو کامل و جامع است حال این ضرر خواه در  اثر فعل فرد واقع  شده باشد یا شخص ثالث ، هر دوی  انها در مقابل زیان دیده  مسئول هستند.

محکومیت تضامنی
محکومیت تضامنی

انواع مسئولیت از نظر خاستگاه  و منشاء انها:

مسئولیت قراردادی : این نوع مسئولیت  از قرارداد ناشی  می شود  بدین معنا که بر اساس اصل ازادی  اراده  ها (ماده ۱۰قانون مدنی   ) و اصل لزوم ( ماده ۲۱۹ قانون مدنی ) و اصل نسبی بودن عقود(ماده ۲۳۱ قانون مدنی) طرفین یک  عقد می توانند مسولیت  تضامنی یا  مدنی  ایجاد نمایند  یا  مسئولیت یک طرف را تشدید نمایند  .

مسئولیت قانونی ( خارج از قراداد) : مسئولیت  های خارج از قرارداد در واقع مسئولیت  هایی  هستند  که  قانون  بر اشخاص حمل می نماید  مانند  تصادم دو کشتی یا  خودرو با  یکدیگر که این مسئولیت خود بر نظریه های مختلفی استوار است که لازم  است بیان شود که حقوق ایران به موجب قانون مسولیت  مدنی نظریه تقصیر را  پذیرفته است .

هر یک از مسئولیت های قراردادی و قانونی می توانند برحسب مورد  تضامنی یا مدنی (شخصی)باشد اما در حقوق ایران اصل بر مسولیت  مدنی است  و مسئولیت  تضامنی نیاز به تصریح دارد مانند

 ۱-مسئولیت غاصب در استیلا بر مال غیر

۲- مسئولیت تضامنی ظهرنویسان  و صادر کننده چک واخواست  شده در مقابل دارنده 

۳-مسئولیت تضامنی شرکت ها و مدیران شرکت در مقابل سازمان امور مالیاتی

۴-مسولیت  امین بعد از مطالبه مالک و امتناع از استرداد مال

۵-مسئولیت شرکا شرکت  تضامنی در مقابل طلبکاران

۶- میسئولیت مدیران شرکت های سهامی که ورشکستگی شرکت ناشی از قصور انهاست  در مقابل طلبکاران شرکت

۷-مسئولیت تضامنی کشتی های مقصر نسبت به صدمات بدنی به اشخاص ثالث ( بند ج ماده  ۱۶۵قانون دریایی)

این اصل را می توان از رای  شماره ۹۲۰۹۹۸۲۱۶۲۱۰۰۳۲۴ مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۶ صادره  از شعبه ۱۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران که این عبارت را بیان میدراد “صدور حکم به محکومیت اشخاص به پرداخت تضامنی وجه نیاز به  تصریح  در قرارداد یا قانون دارد ” مستفاد کرد.

با عنایت به موارد  ذکر شده و تسلط کامل بر منابع حقوق موضوعه ایران به فطعیت می توان یافت که تا زمانی که به مسئولیت تضامنی تصریح نشده باشد اصل بر مسئولیت شخصی و مدنی است.

محکومیت تضامنی :

دادگاه پس از احراز ارکان  مسئولیت تضامنی به شرح فوق شخص یا اشخاصی که مکلف به جبران خسارت  هستند را  محکوم به  پرداخت تضامنی خسارت  می نماید و این  حق زیان دیده  یا  ذینفع قراردادی است  که به  هر کدام که پرداخت خسارت سهل تر باشد  رجوع نماید  و اجرائیه  علیه انها صادر می گردد.

محکومیت تضامنی
محکومیت تضامنی

 

برچسب ها:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس بگیرید
آدرس