وکیل قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور

فرجام خواهی  کیفری در دیوانعالی کشور

فرجام خواهی در دیوان عالی کشور ( کیفری) صرفاً در جرائمی که مجازات قانونی آن سلب حیات ،قطع عضو ،حبس ابد و یا مجازاتهای زندان درجه ۳ وبالاتر جنایات عمدی نصف دیه یا بیشتر و جرائم مطبوعاتی و سیاسی باشد صورت می گیرد که مشاوره با وکیل قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور در خصوص نحوه فرجام خواهی بصورت مشاوره حقوقی رایگان دیوان عالی کشور ضروری است .

غالباً صدور این نوع احکام و دادنامه ها توسط دادگاه کیفری یک صورت می گیرد .

در خصوص نحوه و چگونگی فرجامخواهی در آراء کیفری قانونگزار در موارد ۴۶۲ الی ۴۷۰قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ سخن رانده است .

فرجامخواهی نوعی اعتراض و تجدید نظر خواهی نسبت به آراء دادگاه بدوی است که رسیدگی بدان از صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان خارج می باشد .

رسیدگی فرجامی در دیوانعالی کشور انجام میگردد و بعد از وصول لایحه اعتراض طرفین پرونده یا وکیل قانونی آنان پرونده به همراه لایحه فرجام خواهی به دیوان عالی کشور ارسال میگردد.

مهلت اعتراض به دادنامه های دادگاه کیفری یک ۲۰ روزه بوده و همانند دادگاه تجدید نظر خواهی استان می باشد . با این تفاوت که رسیدگی فرجامی شکلی بوده و ماهوی نمیباشد

و هم اینکه بر خلاف دادگاه تجدید نظر استان در مرحله فرجامخواهی در دیوان عالی کشور صرفاً دادنامه فرجام خواسته نقض گردیده و صدور رأی بر عهده   دادگاه میباشد.

رسیدگی فرجامی بدون احضار فرجام خواه یا فرجام خوانده یا وکلای آنان انجام می شود مگر آنکه شعبه رسیدگی کننده حضور آنان را لازم و ضروری بداند .

پیگیری فرجامخواهی و تنظیم لایحه مناسب توسط وکیل انتخاب شده توسط محکوم علیه یا خانواده وی و همچنین وکیل شاکی در مرحله فرجام ضروری میباشد .

با یافتن وکیل مناسب و متخصص و ماهر می توانید در وقت و هزینه خود صرفه جوئی نموده و موفقیت پرونده را تضمین نمائید .

جهات فرجام خواهی کیفری در دیوان عالی کشور به موجب ماده ۴۶۴ قانون آئئین دادرسی کیفری بدین شرح میباشد :

الف – ادعای عدم رعایت قوانین مربوط به تقصیر متهم و مجازات قانونی او.

ب – ادعای عدم رعایت اصول دادرسی با درجه ی از اهمیت منجر به بی اعتباری رأی دادگاه .

پ – عدم انطباق مستندات با مدارک موجود در پرونده.

همانطور که بعرض رسید رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور در خصوص آراء محاکم کیفری یک شکلی بوده و بعد از نقض جهت رسیدگی مجدد به شعبه همعرض ارسال میگردد .

رسیدگی فرجامی چه در پرونده های حقوقی وچه در پرونده های کیفری صرفاً در دیوانعالی کشور صورت می پذیرد و تمرکز در این نوع رسیدگی بر اساس ایرادات شکلی میباشد .

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص دیوان عالی کشور لطفا اینجا را کلیک نمائید:

https://adl724.com/category/%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1/

وکالت در دیوان عالی کشور

فرجام خواهی کیفری در دیوان عالی کشورتوسط وکیل پایه یک دادگستری

مشاوره حقوقی رایگان 

مشاوره حقوقی رایگان بدون دریافت حق المشاوره در خصوص فرجام خواهی کیفری در دیوان عالی کشور

۰۹۱۲۶۱۶۱۱۲۱

تهران خ انقلاب نرسیده به میدان فردوسی کوچه نیائی پ۷

فرجام خواهی پرونده های حقوقی در دیوان عالی کشور 

فرجام خواهی در پرونده های حقوقی با پرونده های کیفری تفاوت اساسی دارد بدین ترتیب که در پرونده کیفری فرجامخواهی در واقع مرحله تجدید نظر خواهی پرونده های خاص می باشد اما در دعاوی حقوقی نوعی رسیدگی فوق العاده بعد از قطعیت حکم می باشد.

مواد موعد قانونی فرجامخواهی حقوقی:

درکلیه دعاوی حقوقی ۲۰ روز بعد از ابلاغ دادنامه تجدید نظر خواهی و چنانچه تجدید نظر خواهی نگردیده باشدتا ۲۰ روز بعد از انقضای مدت تجدید نظر خواهی می توان از احکام و قرارهای دادگاه بدوی تقاضای فرجام خواهی نمود. بنابراین از آراء دادگاه های بدوی که بدلیل عدم تجدید نظر خواهی قطعیت یافته نیز می توان شخصاً یا توسط وکیل پایه یک دادگستری فرجام خواهی نمود.

اگر فرجامخواهی بدلیل مغایر بودن دو حکم باشد شروع مهلت از روز ابلاغ آخرین حکم خواهد بود.

فرجام خواهی در آئئین دادرسی مَدَنی:

فرجامخواهی و رسیدگی فرجامی عبارت است از انطباق یا عدم انطباق رأی با موازین شرعی و مقررات قانونی که در مواد ۳۶۶ لغایت ۴۱۶ قانون آئین دادرسی مدنی بدان پرداخته شده است.

افراد ذیصلاح جهت تقدیم دادخواست فرجام:

۱- طرفین پرونده یا وکیل رسمی آنان با وکالت نامه

۲- دادستان کل کشور

دادخواست فرجامخواهی توسط متقاضی (فرجام خواه ) یا وکیل فرجام خواه به دفتر دادگاه صادر کننده حکم قطعی تقدیم تا توسط دفتر دادگاه پرونده جهت رسیدگی فرجامی به دیوانعالی کشور ارسال گردد.

«جهات و دلایل فرجام خواهی »

– مغایرت دادنامه صادره با موازین شرعی یا مقررات قانونی

– مغایرت دو دادنامه در یک موضوع بین همان اصحاب دعوی

– نقص تحقیقات یا عدم توجه به دلایل و مدافعات

– عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمده

– فقد صلاحیت ذاتی یا محلی دادگاه صادر کننده دادنامه ماده ۳۷۱ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ به موارد نقض حکم یا قرار پرداخته است.

چنانچه نیاز به مشاوره حقوقی رایگان  با وکیل قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور در خصوص نحوه چگونگی تنظیم و تحریر دادخواست فرجامی و ترتیب رسیدگی در دیوان عالی کشور و نحوه صدور رأی توسط قضات یا قصد برگرفتن وکیل و نحوه یافتن وکیل خوب و مسلط با هزینه مناسب با مراجعه به کانون وکلا را داشته باشید ما راهنمای شما خواهیم بود.

مشاوره حقوقی تلفنی و حضوری بصورت رایـگان با وکیل ماهر، با تجربه و تسلط به کار

تلفن ۱۲۱ ۶۱ ۶۱ ۰۹۱۲

آدرس دفتر وکالت و خدمات حقوقی ما: تهرانمیدان فردوسی نرسیده به خ استاد نجات اللهی کوچه نیائی پلاک ۷ ممیز یک دفتر وکالت

جهت مشاهده تمامی مطالب دیوان عالی کشور لطفاً  اینجــا کلیک کنید.

https://adl724.com/category/%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1/

وکیل قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور مشاوره حقوقی رایگان دیوان عالی کشور

تماس بگیرید
آدرس