ضم امین : ضمیمه کردن فردی درست کار و امانت دار و دارای صلاحیت به ولی قهری شحص محجور توسط دادگاه را ضم امین می گویند .

موضوع : ضم امین

معنای لغوی ضم : افزودن

معنای لغوی امین : امانت دار

مقدمه

هرگاه ولی قهری شخص محجور،  توانایی اداره امورمالی شخص محجور را نداشته باشد دادگاه شخصی را برای این امر انتخاب میکند تا اموال محجور تلف نشود که به این امر ضم امین می گویند . امین انتخاب شده وظیفه تصمیم گیری و اجرای اعمال مربوط به محجور را به طور مستقل ندارد . امین انتخاب شده بر اعمال ولی قهری نظارت میکند و با همکاری ولی قهری امور مالی محجور را اداره  می کند .

در رابطه با چه افرادی می توان اقدام به ضم امین در کنارولی قهری کرد ؟

چنانچه شخص دارای صغر سن باشد. صغر سن از مورادی است که فرد اهلیت برای اداره امورزندگی خود را ندارد  و اصولا معاملات افرادی که صغیر هستند صحیح  نمی باشد  به همین دلیل اگر ولی قهری وی دارای توانایی مناسب نباشد دادگاه اقدام به ضم امین می کند .

مورد بعد در رابطه با افراد سفیه یا غیر رشید است . اصولا این افراد دررابطه با خرید و فروش و معاملات خود منطقی برخورد نمیکنند و تنها سبب ضررو زیان خود می شوند به همین دلیل نیاز به یک ناظر برای اداره امور مالی آنها می باشد.

مورد سوم در رابطه با شخص مجنون است که قوه تمیز ندارد و توان تشخص خوب و بد برای وی وجود ندارد .

موارد ضم امین با وجود ولی قهری

مطابق ماده ۱۱۸۹ هنگامی که ولی قهری کهولت سن داشته یا بیمار باشد وهمچنین مطابق ماده ۱۱۸۷ قانون مدنی هنگامی که ولی قهری غایب باشد یا در حبس باشد،  مواردی هستند که یک نفر امین برای اداره امور مالی انتخاب می شود تنها تفاوت این دو مورد این است که در مورد اول ولی قهری و امین در کنار هم امور را اداره میکنند و ولی قهری ولایت خودرا اعمال میکند ولی در مورد دوم دیگر ولی قهری وجود ندارد که بتواند ولایت داشته باشد و ولایت ولی قهری نیز با امین می باشد .

هنگامی که محل اقامت ولی قهری از محل اموال شخص محجور دور باشد نیز مواردی است که میتوان برای ضم امین به ولی قهری از آن استفاده کرد .

و در موارد دیگر چنانچه ولی قهری محجور شود و یا ولی رعایت اوضاع و احوال طفل صغیر خود را نکند و به آن آسیب برساند در این موارد قیم اتخاب می شود . ضم امین به معنای انتخاب یه شخص درست  در کنار ولی قهری برای اداره امور است و اگراین ولی قهری اهلیت نداشته باشد در این مورد دیگر ضم امین بی معناست و باید قیم انتخاب شود .

وظایف امین

امین انتخاب شده توانایی ورود به همه مسائل محجور را ندارد تنها در مواردی که قانون ذکر کرده و در حوزه صلاحیت اوست می تواند ورود داشته باشد.

هنگامی که امین تشخیص دهد اموالی غیر قابل استفاده می باشد می تواند با هماهنگی با ولی قهری آن اموال را جهت مصلحت محجور بفروشد .

هنگامی محجور مسئولیت پرداخت نفقه به اشخاصی را دارد،  پرداخت نفقه آنها از محل دارایی محجورتوسط امین انجام  می شود .

امین نماینده فرد  محجور می باشد و حضور امین در تمامی معاملات محجور لازم است .

مادرمحجور در جایگاه امین

مطابق ماده ۱۱۰ قانون امور حسبی مادر محجور نسبت به سایر اشخاص دارای اولویت می باشد تا به عنوان امین در کنار فرد محجور قرار بگیرد .  دادخواست مادر باید به گونه ای باشد که در آن با اشاره به اولویت خود انتخاب خود را به عنوان امین درخواست کند .

دادخواست ضم امین

خواهان دعوا باید پس از ارائه مداراک شناسایی خود ( شناسنامه و کارت ملی ) ، مدارکی را ارائه کند که نشان دهنده عدم توانایی  و اهلیت محجور در اداره اموال خود باشد و نیز مدارکی که بتواند ثابت ولی قهری شخص محجور توانایی اداره امور زندگی اقتصادی و معاملات وی را ندارد .

عدم صلاحیت امین

هنگامی که امارات و دلایل قوی برای عدم امانت ولی قهری نسبت به اموال شخص محجور وجود داشته باشد مدعی العموم مکلف است از دادگاه رسیدگی و برسی عملیات امین را بخواهد (ماده ۱۱۸۶ قانون مدنی )  ، در صورتی که عدم صلاحیت او مشخص شود اقدام به انتخاب امین جدید می شود .

نمونه فرم درخواست ضم امین به ولی قهری برای صغیر به تقاضای مادر محجور از دادستان دادسرای عمومی

بسمه تعالی

سرپرست محترم دادسرای عمومی ناحیه ۲۵ تهران (امور سرپرستی)

احتراماً به استحضار می رساند، آقای … فرزند … به شماره شناسنامه ….. شماره ملی …. در تاریخ … در اقامتگاه دائمی خود در شهرستان … مرحوم شد. از وی فرزند پسر/ دختری به نام … متولد … دارای شماره شناسنامه …. مقیم …. در قید حیات است که حضانت آن با اینجانبه همسر آن مرحوم و مادر صغیر می باشد.

از آنجایی که جدی پدری محجور به نام آقای …. فرزند …. دارای شماره شناسنامه …. شماره ملی …. متولد …. مقیم …. در قید حیات است، اداره اموال و حقوقی مالی مولی علیه بر عهده ایشان می‌باشد لکن نامبرده بالای ۸۰ سال سن دارد، به علت کهولت سن، بیماری و همچنی دوری محل اقامت وی از محل اقامت محجور و محل استقرار اموال و دارایی های صغیر، قادر به انجام اداره اموال و حقوقی مالی صغیر نمی باشد و این امر در حال فراهم سازی موجبات تضرر مالی صغیر است

بنابراین، مراتب در اجرای قسمت دوم ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی به منطور انجام اقدامات قانونی لازم جهت برای ضم امین به ولی قهری با لحاظ حق اولویت مادر به شرح موضوع ماده ۱۱۰ قانون امور حسبی به آن مقام اعلام می دارم.

محل اقامت صغر: ……………………

اقامتگاه ولی قهری: ………………

اقامتگاه متقاضی: ……………………

نام و نام خانوادگی

امضاء

مشاوره حقوقی 

برچسب ها:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس بگیرید
آدرس