وکیل ارث ( انحصار وراثت - تقسیم ترکه - گواهی حصر وراثت - مهرو موم ترکه - تقسیم ماترک - پلمپ ترکه - وصیت - حصر وراثت

دیات و قصاص

دیه عبارت از مالی است که ضارب در جنایات غیر عمدی بر بدن در خصوص جنایتی که قصاص ندارد باید به طرف مقابل بپردازد و در صورتی که مقدار آن  در شرع معین نشده باشد « ارش » نامیده می شود .

در قانون مجازات اسلامی سه نوع جنایت تعریف شده است :

۱ ـ عمد                   ۲ ـ شبهه عمد                               ۳ ـ خطای محض

و حال این سه نوع قتل یا ضرب و جرح یا … چه بر نفس  (قتل ) باشد چه بر عضو مرتکبین در صورت تقاضای شاکی به قصاص نفس یا عضو یا پرداخت دیه و مجازات تعزیری محکوم خواهند شد مگر اینکه دفاع مشروع باشد که در ادامه بدان خواهیم پرداخت .

دفتر وکالت ما با حضور وکلای درجه یک و مجرب در راستای حمایت از مظلومین و بزه دیدگان و در جهت دسترسی به وکیل و احقاق  حق مظلومین با خدمات مشاوره حقوقی رایگان با وکیل و پرداخت حق الوکاله اقساطی یا پرداخت حق الوکاله در پایان کار این افتخار را کسب نموده که در خدمت رسانی به انسانها پیشتاز باشد .

ما از ابتدا پرونده تا انتها در کنار شما خواهیم بود تا از خدمات حقوقی وکیل پایه یک دادگستری و حمایت های قانونی ما بهره مند گردید .

نگران وضعیت مالی خود برای گرفتن وکیل نباشید ما حق داشتن وکیل با هر بینه مالی را برای شما فراهم نموده ایم .

میزان دیه : میزان دیه کامل در اول هر سال اعلام میگردد دیه کامل در سال ۱۳۹۹ بنابر اعلام قوه قضائیه ۳۳۰ میلیون تومان و در ماه های حرام ۴۴۰ میلیون تومان اعلام گردیده است.

جهت ملاقات با وکیل بصورت رایگان و بدون پرداخت حق المشاوره لطفاً ابتدا با شماره ۰۹۱۲۶۱۶۱۱۲۱  ارتباط برقرار نموده و بعد از تعیین وقت قبلی ملاقات با وکیل به نشانی دفتر وکالت ما واقع در تهرا ـ میدان فردوسی ـ نرسیده به خیابان استاد نجات الهی ـ کوچه نیائی ـ پلاک ۱/۷مراجعه فرمائید.

همانطوریکه گفتیم در بحث دیات و قصاص جنایت بر سه نوع است که اکنوم به تعریف هر یک میپردازیم :

۱ ـ عمد : قتل یا ضرب و جرح منجر به نقص عضو یا منافعی را عمد گویند که مرتکب با قصد و عمد قبلی و علم و اطلاع از نتایج کار خود مبادرت به جرم نموده در حالیکه آگاه و متوجه بر عواقب آن بوده باشد این عمل مرتکب را ضرب جرح عمدی یا قتل عمد نامیده و مجازات آن قصاص و پرداخت دیه نفس یا عضو میباشد .

۲ ـ  شبه عمد  : چنانچه قتل یا ضرب و جرح و شکستگی بر اثر جهل یا تقصیر مرتکب بوده باشد اما قصد قبلی بر انجام آن جرم یا جنایت ننموده باشد و عمدی نباشد آنرا شبه عمد نامیده و مجازات آن پرداخت دیه و مجازات تعزیری میباشد .

۳ ـ خطای محض : چنانچه شخصی در حالت خواب یا بیهوشی یا مستی و مانند آن و یا بر اثر خطا مثلاً چاقوئی را به قصد بازی یا شکار پرت کند و به کسی برخورد نماید آنرا قتل یا ایراد ضرب و جرح را خطای محض می نامند و مرتکب به پرداخت دیه محکوم میگردد.

قتل از جانب اشخاص صغیر و مجنون دارای اختلال روانی ویژه که نتواند درستی یا نادرستی رفتار خود را تشخیص دهد نیز مشمول خطای محض است .

مجازات قتل خطای محض پرداخت دیه میباشد و مسئول پرداخت دیه قتل محض اگر مستند به اقرار مرتکب باشد بر عهده وی در غیر اینصورت بر عهده عاقله وی میباشد.

جهت تشخیص نوع جرم بهتر است به دفتر نزدیکترین وکیل دادگستری یا نزدیکترین دفتر وکالت مراجعه نموده و یا با شماره ۲۰ ـ ۸۸۹۳۰۵۱۶  با دفتر وکالت ما تماس حاصل فرمائید .

تفاوت دیه یا ارش

دیه مقدر عبارت از مالی است که ضارب در جنایت غیر عمدی براساس آسیب و صدمه ای که بر نفس ( جان ) یا عضو یا منفعت دیگری وارد ساخته و میزان آن معین است به طرف مقابل در خصوص جنایتی که قصاص ندارد ( شبه عمد یا خطای محض ) پرداخت می نماید .

دیه انسان کامل یکصد شتر است که قیمت روز آن ۲۱۷ میلیون تومان می باشد که در ابتدای هر سال مقدار دیه مشخص میگردد دیه قتل زن نصف مرد است و دیه اعضاء تا ثلث دیه برابر است و چنانچه ثلث یا بیشتر از یکسوم شود ، دیه زن به نصف تقلیل می یابد .

دیه در ماه حرام ( محرم ، ذیالقعده و ذی الحجه ) یک سوم افزایش می یابد که به آن حکم تغلیظ دیه گفته می شود و چنانچه تصادف یا قتل غیر عمد و یا ضرب وجرح در یکی از ماه های حرام دیه مقدر یک سوم افزایش یافته و به محکومیت مجرم افزوده میگردد .

و اما ارش دیه غیر مقدر است یعنی صدمه ای که در صد و میزان دیه آن در شرع معین نگردیده و مقدار خاصی برای آن تعیین نگردیده و قاضی دادگاه براساس نظریه کارشناس یا پزشکی قانونی میزان خسارت وارده را معین می کند که به آن ارش می گویند ، در مورد ارش فرقی میان زن و مرد نمی باشد اما درهر صورت مقدار ارش نباید از دیه همان عضو بیشتر باشد .

دیه شکستگی ،در رفتگی استخوان و دیه اعضاء زوج ، دیه مو، دیه چشم ،دیه ، دیه لاله گوش ، دیه لب ، دیه دندان ، دیه گردن ، دیه فک ،دیه دست و پا ، دیه ستون فقرات  نخاع و نشیمنگاه ؛ دیه دنده و ترقوه ، دیه ازاله بکارت ؛ دیه اندام تناسلی و بیضه ، دیه پستان ، دیه عقل ، دیه شنوائی ، دیه بو یائی ، دیه بینائی ، دیه صورت ، دیه جنین و … تماماً در باب دیات قانون مجازات اسلامی بدقت ذکر گردیده است .

هر یک از اعضای زوج بدن نصف دیه کامل انسان است که در صورت نقص عضو یا از بین رفتن منفعت باید پرداخت دیه شود .

جراحات سر و صورت و دیه آنها به شرح ذیل است :

حارصه: یعنی خراش پوست بدون جاری شدن خون               یکصدم دیه کامل

دامیه :جراحتی که کمی در گوشت بوده و خون جاری شود     دو صدم دیه کامل

متلاحمه :بریده شدن عمیق گوشت بطوریکه به استخوان نرسد سه صدم دیه کامل

سمحاق: زخم به پوست نازک روی استخوان برسد                 چهار صدم کامل

موضحه :زخمی که استخوان در آن اشکار باشد                    پنج صدم دیه کامل

هاشمه: جراحت هاشمه آن است که موجب شکستگی استخوان شود       ده صدم دیه کامل

منقله :جراحتی که استخوان جابجا شده باشد                          پانزده صدم دیه کامل

مامومه :جراحتی که به کیسه مغز برسد                                 یک سوم دیه کامله

دامغه :پاره شدن کیسه مغز در اثر زخم جراحت        یک سوم دیه کامله

جائفه :وارد کردن وسیله در درون بدن انسان            یک سوم دیه کامله

نافذه :  فرو رفتن نیزه چاقو یا گلوله در دست و پا     یک دهم دیه کامله

پزشکی قانونی نوع زخم و طول درمان جراحت را مشخص نموده و دادگاه دیه آنرا معین می نماید.

—————–🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀

جدول تنظیم شده در خصوص نرخ دیه به صورت کل وجزء حسب اعلام قوه قضائیه در سال ۱۴۰۰ به تومان
۱-دیه کامل در ماه غیر حرام ۴۸۰۰۰۰۰۰۰تومان
۲-دیه کامل در ماه حرام(محرم،ذی القعده،ذی الحجه،،رجب)۶۴۰۰۰۰۰۰۰تومان
۳-یک دینار شرعی۴۸۰۰۰۰تومان
۴-یک درهم شرعی ۴۸۰۰۰تومان
۵-یک نفر شتر ۴۸۰۰۰۰۰تومان
۶-یک ده هزارم دیه کامل۴۸۰۰۰تومان
۷-یک هزارم دیه کامل۴۸۰۰۰۰تومان
۸-یکصدم دیه کامل(یک درصد)۴۸۰۰۰۰۰تومان
۹-نیم صدم دیه کامل (نیم درصد)۲۴۰۰۰۰۰تومان
۱۰-یک دهم درصد ۴۸۰۰۰۰تومان
۱۱-دو دهم درصد دیه کامل۹۶۰۰۰۰تومان
۱۲- سه دهم درصد دیه کامل۱۴۴۰۰۰۰تومان
۱۳-چهار دهم درصددیه کامل۱۹۲۰۰۰۰تومان
۱۴-پنج دهم درصد دیه کامل۲۴۰۰۰۰۰تومان
۱۵-شش دهم درصد دیه کامل۲۸۸۰۰۰۰تومان
۱۶-هفت دهم دصد دیه کامل ۳۳۶۰۰۰۰تومان
۱۷-هشت دهم درصد دیه کامل ۳۸۴۰۰۰۰تومان
۱۸-نه دهم درصد دیه کامل ۴۳۲۰۰۰۰تومان
۱۹-یک درصد دیه کامل۴۸۰۰۰۰۰تومان
۲۰-یک ویک دهم درصد دیه کامل۵۲۸۰۰۰۰تومان
۲۱-یک ودو دهم درصد دیه کامل۵۷۶۰۰۰۰تومان
۲۲-یک وسه دهم درصد دیه کامل۶۲۴۰۰۰۰تومان
۲۳-یک وچهار دهم درصد دیه کامل ۶۷۲۰۰۰۰تومان
۲۴-یک وپنج دهم درصد دیه کامل۷۲۰۰۰۰۰تومان
۲۵-یک وشش دهم درصد دیه کامل۷۶۸۰۰۰۰تومان
۲۶-یک وهفت دهم درصد دیه کامل۸۱۶۰۰۰۰تومان
۲۷-یک وهشت دهم درصد دیه کامل ۸۶۴۰۰۰۰تومان
۲۸-یک ونه دهم درصد دیه کامل۹۱۲۰۰۰۰تومان
۲۹-دو درصد دیه کامل۹۶۰۰۰۰۰تومان
۳۰-دونیم درصد دیه کامل۱۲۰۰۰۰۰۰تومان
۳۱-سه درصد دیه کامل ۱۴۴۰۰۰۰۰تومان
۳۲-سه ونیم درصد دیه کامل ۱۶۸۰۰۰۰۰تومان
۳۳-چهار درصد دیه کامل۱۹۲۰۰۰۰۰تومان
۳۴-چهارونیم درصد دیه کامل۲۱۶۰۰۰۰۰تومان
۳۵-پنج درصد دیه کامل ۲۴۰۰۰۰۰۰تومان
۳۶-پنج ونیم درصد دیه کامل ۲۶۴۰۰۰۰۰تومان
۳۷-شش درصد دیه کامل ۲۸۸۰۰۰۰۰تومان
۳۸-شش ونیم درصد دیه کامل۳۱۲۰۰۰۰۰تومان
۳۹-هفت درصد دیه کامل۳۳۶۰۰۰۰۰تومان
۴۰-هفت ونیم درصد دیه کامل۳۶۰۰۰۰۰۰تومان
۴۱- هشت درصد دیه کامل۳۸۴۰۰۰۰۰تومان
۴۲-هشت ونیم درصد دیه کامل۴۰۸۰۰۰۰۰تومان
۴۳-نه درصد دیه کامل۴۳۲۰۰۰۰۰تومان
۴۴- نه ونیم درصد دیه کامل ۴۵۶۰۰۰۰۰تومان
۴۵- ده درصد دیه کامل۴۸۰۰۰۰۰۰تومان
۴۶-نصف (یک دوم) دیه کامل ۲۴۰۰۰۰۰۰۰تومان
۴۷-ثلث دیه کامل(یک سوم) ۱۶۰۰۰۰۰۰۰تومان
۴۸- ربع ( یک چهارم ) دیه کامل ۱۲۰۰۰۰۰۰۰تومان

۴۹-خمس(یک پنجم ) دیه کامل۹۶۰۰۰۰۰۰تومان
۵۰-چهار پنحم از یک پنجم دیه کامل ۷۶۸۰۰۰۰۰تومان
۵۱-چهار پنجم از یک پنجم از یک دوم دیه کامل۳۸۴۰۰۰۰۰تومان
۵۲-یک پنجم از یک دهم دیه کامل۹۶۰۰۰۰۰تومان
۵۳-یک دوم از یک دهم دیه کامل ۲۴۰۰۰۰۰۰تومان
۵۴- حارصه( یک شتر)۴۸۰۰۰۰۰تومان
۵۵-دامیه (دوشتر)۹۶۰۰۰۰۰تومان
۵۶-متلاحمه(سه شتر)۱۴۴۰۰۰۰۰تومان
۵۷-سمحاق(چهار شتر)۱۹۲۰۰۰۰۰تومان
۵۸-موضعه(پنج شتر)۲۴۰۰۰۰۰۰تومان
۵۹-هاشمه(ده شتر )۴۸۰۰۰۰۰۰تومان
۶۰-منقله (پانزده شتر)۷۲۰۰۰۰۰۰تومان
۶۱-ماء مومه (سی وسه شتر)۱۵۸۴۰۰۰۰۰تومان
۶۲-جائفه(ثلث دیه کامل) ۱۶۰۰۰۰۰۰۰تومان
۶۳-دامغه ( ثلث دیه کامل وهمچنین ارش که توسط پزشکی قانونی تعیین میگردد)ثلث ۱۶۰۰۰۰۰۰۰میلیون تومان
۶۴-سیاه شدن صورت بدون جراحت ، شش دینار ۲۸۸۰۰۰۰تومان
۶۵-کبود شدن صورت (سه دینار)۱۴۴۰۰۰۰تومان
۶۶-سیاه شدن سایر اعضاء بدن( سه دینار) ۱۴۴۰۰۰۰تومان
۶۷-سرخ شدن اعضاء بدن ( ربع دینار)۱۲۰۰۰۰تومان
۶۸-دیه نطفه که در رحم مستقر شده است (بیست دینار ) ۹۶۰۰۰۰۰تومان
۶۹-دیه علقه که خون بسته است(چهل دینار )۱۹۲۰۰۰۰۰تومان
۷۰-دیه جنین که گوشت واستخوان آن تمام شده است وهنوز روح درآن پیدا نشده است ، فرقی بین پسر ودختر نیست،( یکصد دینار) ۴۸۰۰۰۰۰۰تومان
۷۱-دیه جنین در مرحله ای که بصورت استخوان درآمده است وهنوزگوشت نروییده است(هشتاد دینار )۳۸۴۰۰۰۰۰تومان
۷۲-دیه جنین که روح در آن پیدا شده است (اگر پسر باشد)دیه کامل۴۸۰۰۰۰۰۰۰تومان
۷۳-دیه جنین که روح در آن پیدا شده است (اگر دختر باشد)نصف دیه کامل مرد مسلمان ۲۴۰۰۰۰۰۰۰تومان
۷۴-دیه جنین که روح در آن پیدا شده است واگر مشتبه باشد ( سه چهارم دیه کامل)۳۶۰۰۰۰۰۰۰تومان
۷۵-دیه مضقه که بصورت گوشت درآمده است (شصت دینار)۲۸۸۰۰۰۰۰تومان

دادنامه دیه قابل اعتراض توسط اصیل یا وکیل رسمی دادگستری می باشد .

« نحوه اثبات دیه وقصاص »

ادله اثبات در امور کیفری عبارتس از ۱ـ اقرار  ۲ـ شهادت ۳ـ سوگند ۴ـ علم قاضی ۵ـ قسامه میباشد که خاص جنایت می باشد .

در صورت فقدان ادله کافی  و در صورت وجود لوث برای اثبات جنایت عمدی یا غیر عمدی شاکی می تواند تقاضای قسامه نماید و همچنین متهم نیز می تواند شخصاً یا توسط وکیل مدافع برای دفع اتهام از خود تقاضای قسامه نماید .

لوث قرائن یا اماراتی را گویند که باعث یقین نگردیده و قاضی را در اتخاذ تصمیم مردد و موجب ظن قاضی به متهم میگردد .

در صورت لوث اگر شاکی از متهم تقاضای قسامه نموده و متهم حاضر به قسامه شود تبرئه می شود ، در غیر اینصورت محکوم به دیه میگردد .

در صورت لوث و تقاضای قسامه حد نصاب جهت اثبات قتل عمدی ۵۰ مرداز خویشاوندان و بستگان مدعی است و در قتل غیر عمد ۲۵ مرد می باشد که در صورت حصول لوث و فقدان دلایل دیگر انجام میگیرد .

در قصاص عضو و منافع در چه عمدی باشد و چه غیر عمد بین ۱ تا ۶ نفر جهت قسامه کافی ست و در صورت نبود نفرات مقرر مجنی علیه می تواند به همان اندازه قسم را تکرار کند.

در صورت عدول هر یک از حالفین از قسامه موجبات اعاده دادرسی فراهم می آید .

فراری دادن مرتکب جنایت عمدی فرار متهم حساب و به درخواست صاحب حق قصاص فراری دهنده تا زمان دستگیری متهم بازداشت می شود .

چنانچه فردی اسباب مرگ یا تلف شدن و مصدوم شدن شخص دیگری را باعث شود بدون آنکه نقش مستقیم داشته مانند اینکه در ساختمان او بر اثر فراهم نبودن لوازم ایمنی مرگ کارگری یا صدمه دیدن او تحقق یابد و یا اینکه چاهی کنده باشد و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند را تسبیب گویند و ضامن پرداخت دیه میباشد .

بنابراین در کارگاه های ساختمانی لازم است ضمن رعایت کلیه نکاح ایمنی و نصب تابلوهای هشدار دهنده تمامی کارگران لباس و کلاه و کفش ایمنی پوشیده و نسبت به بیمه حوادث کارگران قبل از وقوع حادثه اقدام فرمائید .

چنانچه چند نفر مسئول وقوع جنایتی باشند که بعضی به مباشرت در قتل یا نقص عضو و بعضی به تسبیب باشند هر یک به میزان تاثیر رفتارشان مسئول هستند .

در پروژه های ساختمانی که منجر به مرگ کارگر یا  صدمه به کارگر میگردد براساس نظریه کارشناس منتخب دادگاه درصد تقصیر افراد دخیل اعم از مالک یا کارفرما ـ پیمانکار ـ سرکارگر یا رئیس کارگاه و کارگر صدمه دیده مشخص و بر اساس آن رأی صادر می شود حضور یا عدم حضور هر یک در محل حادثه کارگری تاثیر چندانی در درصد تقصیر آنان نخواهد گذاشت .

مشورت با وکیل و داشتن وکیل در پروژه های ساختمانی باعث پیشگیری از مسئولیت های قضائی شما خواهد گردید .

« دفاع مشروع »

چنانچه فردی برای رفع تجاوز و خطر از مال ، جان یا ناموس خود در برابر دیگری مشروط به آنکه دسترسی به قوای دولتی امکانپذیر نباشد مرتکب جرمی شود آنرا دفاع مشروع نامیده و مرتکب حتی اگر عمل وی منجر به قتل شده باشد مجازات نمیگردد .

دفاع مشروع از دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع کننده بوده و مسئولیت دفاع از وی بر عهده دفاع کننده باشد .

برابر ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی و بند ت از ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی دفاع مشروع مجازات قصاص و پرداخت دیه ندارد

لازم به ذکر است کهچنانچه قاتل پدر یا از اجداد پدری باشد قصاص نمی شود .

. همچنین در قصاص عضو زن و مرد برابرند مگر اینکه دیه وارده برابر ثلث یا بیش از یکسوم دیه کامل گردد که در آن حالت نصف گردیده و قصاص پس از پرداخت نصف دیه مورد قصاص به مرد به مورد اجرا در می آید .

« صاحبان قصاص »

قصاص و دیه به ارث می رسد ، ولی دم همان ورثه مقتول است به جز زوج یا زوجه که حق قصاص ندارد اما اگر حق قصاص به دیه تبدیل شود و یا مصالحه شود همسر مقتول از آن سهم می برد .

اگر همه اولیای دم خواهان قصاص باشند مرتکب قصاص میشود اما اگر حداقل یکی از حق قصاص خود در گذرد به خواست او عمل شده و مرتکب قصاص نمی شود .

« اجرای قصاص »

ولی دم در هر زمانی می تواند از قصاص در گذشته و به دیه یا هر مال دیگر مصالحه نماید اما اگر بخواهد قصاص نماید قصاص کننده موظف است فاضل دیه را به قصاص شونده پرداخت نماید ، برای اجرای حکم قصاص لازم است ابتدا فاضل دیه پرداخت شود .

هرگاه زن مسلمانی عمداً توسط مرد مسلمان دیگر کشته شود ولی دم می بایست پیش از قصاص نسبت به پرداخت مابه التفاوت دیه ( نصف دیه ) به وی اقدام نمایند ، فاضل دیه در هر صورت تغلیظ نمی شود .

زن و مرد مسلمان در قصاص عضو برابرند مگر اینکه مقدار آن از یک سوم دیه کامله ( ثلث ) بیشتر گردد که در آنصورت نصف شده و اگر مرد مستوجب قصاص باشد زن می بایست نصف دیگر دیه را پرداخت کند تا اجرای قصاص عضو اجرا شود اما در قصاص نفس برابر نیستند علاوه برآن قتل عمد غیر مسلمان قصاص ندارد!

در جنایت ماموهه ، دامغه ، جائفه ، هاشمه ، منقلهشکستگی استخوان و صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست یا ورم بدن می شود قصاص انجام نمی شود و مرتکب محکوم به پرداخت ارش میگردد .

در جراحت ارش جراحت ودر ازاله بکارت نیز مهرالمثل یا ارش البکاره پرداخت میگردد اجرای قصاص می بایست بعد از استیذان از مقام رهبری یا نماینده او از طریق اجرای احکام کیفری صورت پذیرد و قبل از آن نیز اگر دیه جنایت وارده بر مجنی علیه کمتر از دیه آن در مرتکب باشد ؛ صاحب قصاص ابتدا می باید فاضل دیه را پرداخت نماید ، در غیر اینصورت قصاص اجرا نمی شود .

چنانچه محکوم به قصاص در زندان باشد و صاحب حق قصاص به هر دلیل نتواند فاضل دیه را بپردازد و محکوم علیه را در وضعیت نا معین رها کند با شکایت محکوم علیه از این امر دادگاه صادر کننده حکم مهلت مناسبی را تعیین و با انقضاء مدت در صورت عدم مصالحه با اخذ تامین مناسب تا تعیین تکلیف صاحب حق قصاص محکوم علیه را آزاد می کند .

استیذان جهت اجرای قصاص

قبل از قصاص یا اعدام  لازم است از رئیس قوه قضائیه استیذان شود .

استیذان به معنی اذن و اجازه گرفتن میباشد و این عمل به درخواست ولی دم بعد از قطعیت حکم قصاص توسط اجرای احکام کیفری انجام میگردد.

حق طناب در قصاص قاتل

خانواده مقتول برای اجرای قصاص قاتل لازم است پولی بپردازند تا قصاص اجرا شود و این پول به قاتل قبل از اجرای قصاص پرداخت میشود که به آن پول طناب برای اعدام گفته میشود .

تفاضل دیه در اجرای قصاص قاتل

اگر مقتول زن و قاتل مرد باشد از آنجاکه در اسلام دیه زن نصف دیه مرد میباشد اولیای دم جهت اجرای حکم قصاص و اعدام  مرد قاتل میبایست نصف دیه قاتل را به خانواده اش بپردازند و چنانچه مقتول یک نفر و قاتل دو یا چند نفر باشد اولیای دم باید به هریک نصف دیه کامله قبل از اجرای قصاص پرداخت نموده تا قصاص اجرا شود .

در واقع فاضل دیه قاتل مابه التفاوت مبلغ دیه قاتل با مقتول است که از سوی ولی دم جهت اجرای قصاص به قاتل پرداخت میگردد.

بنابرین فاضل دیه در سه مورد است :

۱- قصاص مرد قاتل برای زن مقتول

۲- قصاص دو یا جند نفر قاتل برای یک مقتول

۳- قصاص قاتل در صورتیکه تعدادی از اولیای دم رضایت داده باشند و یک یا تعداد دیگری خواهان قصاص باشند که در این موارد متقاضی یا متقاضیان اجرای قصاص میبایست ابتده سهم دیه افرادی را که گذشت کرده اند بپردازند.

مسئول پرداخت دیه

در عمد و غیر عمد مرتکب مسئول پرداخت دیه می باشد اما در خصوص خطای محض دیه بر عهده عاقله است .

عاقله پدر ، پسر و بستگان مذکر نسبی و سایر بستگان به ترتیب طبقات ارث میباشند و تمام کسانی که ارث می برند به صورت مساوی مکلف به پرداخت دیه می باشند .

در پاره ای از موارد در خطای محض دیه بر دوش مرتکب است که از اموال او پرداخت می شود و درصورتیکه مرتکب  از دنیا رفته و مالی نداشته باشد از بیت المال پرداخت می شود و همچنین در صورت برائت یا عدم شناسائی قاتل یا اینکه در غیر موارد لوث مدعی سوگند بر عدم انجام قتل بخورد دیه از بیت المال پرداخت می شود .

« مهلت پرداخت  دیه »

محکوم علیه دیه از زمان وقوع جنایت در صورتیکه عمدی باشد ۱ سال در موارد غیرعمدی ۲ سال و خطای محض ۳ سال فرصت دارد تا دیه را بپردازد .

دیه به قیمت زمان پرداخت محاسبه میگردد نه بر اساس زمان وقوع  ، بنابراین اگر اجرای حکم دیه به تاخیر بیفتد بر اساس نرخ جدید محاسبه خواهد گردید.

محاسبه میزان دیه توسط اجرای احکام براساس جدول دیات انجام میگیرید .

از آنجا که حضور در اجرای احکام موجب دستگیری و زندانی شدن محکوم علیه میگردد بنابراین حضور الزامی وکیل در این زمان ضروری است و بهتر است دیه شما توسط وکیل در اجرای احکام پرداخت شود .

پرداخت دیه در صورت تنگدستی قابل تقسیط  توسط محکوم علیه یا وکیل قانونی  وی در دادگاه بدوی صادر کننده حکم میباشد.

نرخ دیه کامله

نرخ دیه کامله مرد مسلمان شیعه در سال ۱۳۹۹ مبلغ ۳۳۰ میلیون تومان در ماههای عادی و ۴۴۰ میلیون تومان در ماه های حرام میباشد.

ماه های حرام عبارتند از ۴ ماه قمری: محرم ْ رجب ْ ذی القعده و ذی الحجه که در این ماهها یک سوم افزایش می یابد که نتیجه آن ۴۴۰ میلیون میباشد.

دیه زن مسلمان نصف دیه مرد مسلمان است البته دیه زن و مرد در نقص عضو و منافع تا ثلث برابر بوده و بعد از آن از جمله در دیه کامل برابر شرع نصف مرد میباشد.

مابقی  و مابه التفاوت دیه زن با مرد در صورت تعهد بیمه از ناحیه بیمه و یا برابر تبصره ذیل ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی و رای وحدت رویه شماره ۷۷۷ – ۱۳۹۸/۲/۳۱هیات عمومی دیوان عالی کشور از جانب صندوق تامین خسارات بدنی تامین خواهد شد.

دفتر وکالت ما تاکنون پرونده های قتل و ضرب و جرح بسیاری از موکلین خود را به سرانجام رسانده و تخصص خود را بعنوان وکیل تخصصی قتل و ضرب و جرح به اثبات رسانده است . باعث افتخار ما خواهد بود که وکالت پرونده شما را بر عهده گرفته و از مشاوره حقوقی رایگان ما  در باب قصاص و دیات بهره مند گردید .

در صورت نیاز به وکیل جهت پرونده خود با ما تماس حاصل فرمائید.

                     در مورد برابری دیه زن و مرد

در سال ۱۳۹۸ خبری از  دیوان عالی کشور مخابره شد که خبرگذاریها از آن به عنوان “قانون برابری دیه زن و مرد” یاد کرده و فورا سرتیتر جراید گردید که اکنون به بررسی ابعاد مختلف این رای می پردازیم :

ماده ۲۸۹ از قانون مجازات اسلامی در راستای تقسیم بندی جنایت سه نوع جنایت احصا نموده است ۱- جنایت بر نفس ۲- جنایت بر عضو ۳- جنایت بر منفعت و همگی را به جنایتهای عمدی شبه عمدی و خطای محض تقسیم بندی نموده است .

مطابق با ماده ۵۶۰ از قانون مجازات اسلامی دیه اعضا به جهت زن تا میزان کمتر از یک سوم مساوی با مردان می باشد و دیه یک سوم و مازاد بر یک سوم به نصف دیه کامل مردان تقلیل پیدا خواهد کرد .

ولیکن مطابق با ماده ۵۵۰ از قانون مجازات اسلامی دیه قتل زن نصف دیه مرد است .

موضوع از اینجا آغاز میشود که در تبصره ماده ۵۵۱ از قانون مجازات اسلامی قانون گذار اشاره کرده است که :

تیصره ماده ۵۵۱ از ق م ا : ” در کلیه جنایاتی که مجنی علیه مرد نیست معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تامین خسارت های بدنی پرداخت می شود.”

و ایضا در رای وحدت رویه ای که از دیوان عالی کشور صادر و خبر ساز شد تصریح نموده است که :

رای وحدت رویه شماره ۷۷۷ مورخه ۳۱/۲/۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور : ” با عنایت به ماده ۲۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در نحوه تقسیم بندی جنایات علیه نفس یا عضو یا منفعت و عمومیت مقررات تبصره ذیل ماده ۵۵۱ این قانون نظر به اینکه مکلف شدن صندوق تامین خسارتهای بدنی به پرداخت معادی تفاوت دیه اناث تا سقف دیه ذکور امتنانی است لذا در کلیه جنایات علیه زنان اعم از نفس یا اعضا مابه التفاوت دیه مربوط به آنان باید از محل صندوق مذکور پرداخت شود .”

حالیه به نظر نگارنده موارد اشاره شده در فوق اصولا از جهات حقوق جزا و جرم شناسی و حقوق عمومی وخصوصی به منزله برابری بین دیه مرد و زن تلقی نمی شود که اگر تلقی میشد اصولا میبایست مطابق قواعد شخص جانی ( وارد کننده آسیب و جنایت به نفس یا عضو یا منفعت از باب مباشرت و تسبیب ) محکوم به پرداخت دیه جنایت در حق مجنی علیه گردد که در ما نحن فیه به نظر میرسد برخلاف این اصل کلی  مجموعه حکومتی و قضایی از باب رعایت برخی مصالح اجتماعی و رفع تبعیض های جنسیتی و ایضا ساکت کردن برخی جریانات فمنیستی حاکم مسئولیت پرداخت این تفاضل را به عهده صندوق تامین خسارتهای مالی گذاشته است .

نگاه تساوی دیه زن و مرد در بخشی از طریق جبران توسط مجموعه حکومتی مثبت است اما همچنان هیچ تساوی در دیه زن و مرد در کار نیست بلکه طبق رای دیوان عالی کشور و ماده قانونی مندرج در فوق ( ماده ۵۵۱ از ق م ا) تفاوت دیه از محل صندق تامین خسارتهای بدنی پرداخت میگردد .

 

 

 

وکیل برای پرونده قصاص و دیه، دیه انسان کامله، دیه به قیمت روز، ارش،دیه در ماه حرام ، قتل عمد و شبهه عمد،اثبات دیه و قصاص ، نحوه اجرای قصاص، مهلت پرداخت دیه،ضارب ، ضرب و جرح، تقسیط دیه ،

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Button
برای تماس کلیک کنید.
ارتباط در واتساپ
تماس بگیرید
آدرس