وکیل اجرای ثبت 09126161121

اجرای اسناد رسمی

بعد از تصویب قانون ثبت اسناد و املاک و قانون دفاتر اسناد رسمی در سال ۱۳۰۹ یک مرجع جدیدی بنام اجرای ثبت یا اداره اجرای اسناد رسمی در ادارات ثبت اسناد و املاک برای الزام به تعهدات مندرج در اسناد رسمی و  عملیات اجرائی صدور اجرائیه  به وجود آمد.

وکیل اجرای ثبت
                 وکیل اجرای ثبت و اجرائیه

اسناد رسمی شامل :

۱ـ چک ، سفته و اوراق بهادار

 ۲ـ اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی و دفتر خانه های ازدواج و طلاق         

  ۳ـ سایر اسنادی که در مراجع رسمی و دولتی تنظیم میگردد می باشد.

اقدام و اجرای اسناد رسمی توسط وکیل اجرای ثبت با صدور اجرائیه ثبتی آغاز میگردد هزینه اجرای ثبت ( اجرائیه ) ۵% ارزش خواسته می باشد ؛ اقدام از طریق اجرای ثبت تنها برای طلبکاری موثر است که بدهکار اموالی داشته  باشد چرا که اجرای ثبت تنها و متوجه اموال بوده و بوسیله آن می توان اموال مدیون را توقیف و بازداشت نمود .

در صورت شکایت از عملیات اجرائی ذینفع یا وکیل مدافع وی می تواند شکایت خود را به رئیس حوزه ثبتی منعکس نماید تا مورد رسیدگی قرار گیرد.

شکایت از عملیات اجرائی ممکن است دارای جهات ذیل باشد :

الف :  ادعای خلاف قانون بودن اجرائیه

ب : اعتراض به عمل مأمور اجرا

مثلاً اینکه شکایت شود که مأمور اجرا اتومبیل مرا بصورت غیر قانونی توقیف نموده در واقع این شکایت متوجه نحوه و چگونگی اجرا از جانب مأمور اجرا میباشد و در واقع معترض بر صدور اجرائیه اعتراضی ندارد.

چنانچه شکایت از دستور اجراء شده باشد و معترض معتقد باشد که اصلاً صدور اجرائیه بر خلاف قانون میباشد ( نوع الف ) رسیدگی به شکایت در صلاحیت دادگاه حقوقی است و معترض یا وکیل قانونی می بایست در فرم دادخواست اقامه دعوی مبنی بر ابطال اجرائیه ثبتی را در دادگاه مطرح و دادگاه نیز براساس قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون اسناد رسمی مصوب ۲۸ شهریور ۱۳۲۲ و قانون آئین دادرسی مدنی مبادرت به صدور دادنامه خواهد نمود .

اما اگر شکایت متوجه مأمور اجرا باشد شکایت باید به رئیس ثبت با ذکر دلایل اعلام شود رئیس ثبت رسیدگی و رأی صادر می نماید که رأی صادره ظرف ۱۰ روز قابل اعتراض در هیات نظارت در مرکز استان می باشد ، هیات نظارت مبادرت به صدور رأی نموده و دادنامه صادره به طرفین ابلاغ خواهد گردید ،هیات های نظارت در ادارات ثبت مراکز استانها مستقر میباشد .

مدیر کل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی در پی اعتراض رسیدگی و میتواند موقتا توقف اجرائیه را بخواهد.

آراء قابل تجدید نظر هیات نظارت در سورایعالی ثبت قابل تجدید نظر میباشد ، محل استقرار و تشکیل شورایعالی ثبت  تهران است .

در صورت داشتن مشکلات ثبتی با دفتر وکالت ما تماس حاصل فرمائید .

مشاوره با وکیل رسمی و پایه یک دادگستری با سابقه در دعاوی ثبتی و ملکی راه شما را برای رسیدن به هدف کوتاه می نماید .

علاوه بر این ما در اسرع وقت و کمترین هزینه مشکلات ثبتی و ملکی شما را حل نموده و شما را به ساحل مقصود میرسانیم .

شماره تماس رایگان      ۲۰ـ ۸۸۹۳۰۵۱۶

ابطال اجرائیه و توقیف عملیات ثبتی

اعتراض به ابطال اجرائیه و توقف عملیات اجرائی در اجرائیه صادره از اداره اسناد رسمی در اداره ثبت انجام میگیرد و در نهایت رای صادره قابل اعتراض در دادگاه میباشد.

هر فرد اعم از متعهد سند لازم الاجراء موضوع اجرائیه ثبتی و یا هر ذینفع دیگری که از عملیات اجرائی شکایت داشته باشد و خود را متضرر بداند میتواند شکایت خود را با ذکر دلیل و ارائه مدارک به رئیس اداره ثبت محل تسلیم نماید .

رئیس اداره ثبت فورا رسیدگی نموده و رای صادر مینماید .

بنابراین مستند به رای وحدت رویه ۷۸۴هیات عمومی دیوان عالی کشوربتاریخ ۲۶/۹/۱۳۹۸ و مواد ۱ و ۲ آئین نامه اجرائی شناسائی و توقیف اموال مدیون در ارای اسناد رسمی مصوب ۲۲/۴/۱۳۹۸ریاست محترم قوه قضائیه و ماده ۹۲ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۱۰ وحدت ملاک مواد ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ و مواد۱و ۲ و ۱۶۹ و دیگر مواد مرتبط آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرائی مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۷ وماده۸ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب ۱۳۲۲ و ماده ۲۵ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات بعدی صلاحیت رسیدگی به اعتراض به عملیات اجرائی و اجرائیه ادارات ثبت اسناد رسمی در صلاحیت رئیس اداره ثبت اسنادو املاک میباشد.

در صورت نیاز به وکیل اجرای ثبت با ما تماس حاصل فرموده و از مشاوره رایگان حقوقی دفتر وکالت ما بهره مند شوید.

آدرس و نشانی  اداره اجرای اسناد رسمی ثبت تهران:

تهران – میدان ونک – چهار راه جهان کودک – تقاطع بزرگراه افریقا- معاونت اجرای اسناد رسمی

،اجرای اسناد رسمی،قانون ثبت اسناد،دفاتر اسناد رسمی، وکیل متخصص اجرای ثبت،صدور اجرائیه ثبتی،هزینه اجرای ثبت، هزینه اجرائیه ثبتی،اقدام از طریق اجرای ثبت ،شکایت از عملیات اجرائی ، اعتراض به اجرائیه وکیل ثبتی  وکیل ملکی، هیات نظارت ، شورایعالی ثبت وکیل اجرای ثبت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس بگیرید
آدرس