وکیل ارث ( انحصار وراثت - تقسیم ترکه - گواهی حصر وراثت - مهرو موم ترکه - تقسیم ماترک - پلمپ ترکه - وصیت - حصر وراثت

آدرس و نشانی نواحی دادسراهای عمومی و انقلاب شهر تهران


 

دادسرای عمومی و انقلاب تهران – مرکز:

به نشانی: تهران ـــ چهارراه گلوبندک ـــ خیابان پانزده خرداد ـــ ضلع غربی میدان پانزده خرداد

             شماره تماس :  ۳۵۰۵۱۱۱۱   ؛  ۳۳ــ ۳۳۱۱۱۰۲۶   ؛ ۳۵۰۵۱۰۰۰

                                                          حوزه قضائی :  همه مناطق                   کد پستی ۱۱۱۴۹۱۴۵۱۱

نام دادستان فعلی تهران :القاصی مهر

آدرس و نشانی دادسرای عمومی ناحیه ۱ تهران (شمیران):

به نشانی : خیابان شریعتی- بالاتر از پل صدر- خیابان  الهیه- پلاک ۲

شماره تماس    ۲۲۰۰۷۳۷۹   ؛  ۸۱  ـ ۲۲۰۰۰۴۳۸    ؛     ۲۲۰۰۹۰۴۴ ؛   ۲۲۶۰۶۶۶۴
حوزه قضائی :دعاوی کیفری (شکایات ) ( منطقه۱) آگاهی شمیرانات وکلانتری های ۱۰۱ ،۱۲۲ ،۱۲۳ ،۱۶۳،۱۶۴

  کــد پستی : ۱۹۱۴۸۷۳۶۷۳

                                                              دادستان : بهرام رشته احمدی

آدرس و نشانی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲ (سعادت آباد):

ادرس نشانی و شماره تلفن دادسراهای تهران
ادرس نشانی و شماره تلفن دادسراهای تهران

به نشانی :تهران ـ سعادت آباد ـ خیابان فرحزادی ـ خیابان کوهستان ـ خیابان امام صادق ـ خیابان درختی اول

تلفن تماس: ۲۲۰۸۴۰۶۷  – ۲۲۰۸۴۰۷۴ – ۲۲۰۸۴۳۸۶

حوزه قضائی :  دعاوی کیفری (شکایات )(منطقه ۲)تهران  ـ آگاهی شمالغرب تهران و کلانتریهای ۱۶۳،۱۱۸،۱۳۴،۱۳۷،۱۳۹

   کــــد پستی : ۱۹۸۱۶۳۶۳۴۱

                                                                                     دادستان :محمودی

نشانی پستی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳ تهران (ونک):

به نشانی : میدان ونک- ابتدای خیابان ملاصدرا- خیابان پردیس- نبش کوچه زاینده رود شرقی- پلاک ۵۹

شماره تماس : ۸۸۸۸۱۷۲۲ – ۸۸۸۸۱۷۲۴ – ۸۸۸۸۳۴۳۴
حوزه قضائی :دعاوی کیفری (شکایات ) (منطقه ۳ ) تهران  ـ کلانتریهای ۱۰۳،۱۲۴،۱۴۵

  کـــــد پستی :  ۱۹۹۱۹۱۵۵۸۱

دادستان : محمد باقر کرمی

آدرس پستی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۴ (فرهنگ سرا):

به نشانی : حکیمیه ـ بلوار بهار ـ خیابان نشوه ( سازمان آب) – خیابان امام حسین (ع)

شماره تماس :۷۷۳۱۱۲۴۷ ـ۷۷۳۱۱۲۴۵ ـ۷۷۳۱۱۵۹۴ ـ۷۷۳۱۱۲۵۸
حوزه قضائی : دعاوی کیفری (شکایات) منطقه ۴ تهران ـ آگاهی شمال شرق تهران و کلانتریهای ۱۰۲،۱۲۰،۱۲۶،۱۳۶،۱۴۴،۱۶۴

  کــــــد پستی :۱۶۵۸۶۵۴۵۷۱

                                                              دادستان :ــــــــــــــــــــــــــــ

نشانی و آدرس دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۵ (صادقیه):

به نشانی :بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی (نیایش)، جنت آباد شمالی، خیابان انصار المهدی، روبروی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سما

شماره تماس : ۶ـ ۴۴۰۹۲۹۹۳ ؛ ۴ــ ۴۴۳۷۰۲۵۰

حوزه قضائی : دعاوی کیری (شکایات) مناطق  ۲۲ و ۵  ـ آگاهی شمالغرب تهران و کلانتریهای ۱۳۳،۱۳۵،۱۳۸،۱۴۰،۱۴۲،۱۴۳،۱۴۶،۲۰۹

      کـــد پستی : ۱۴۷۱۷۴۵۸۸۱

                                                                 دادستان :ــــــــــــــــــــــــــ

 موقعیت دادسرای عمومی و انقلاب  ناحیه ۶ (خارک): 

به نشانی : تهران ـ خیابان انقلاب ـ خیابان خارک ـ روبروی دانشکده علوم قضائی

شماره تماس : ۴ـ۶۶۷۱۳۲۰۱  ؛  ۶۶۷۱۳۲۰۷
حوزه قضائی :دعاوی کیفری (شکایات ) (منطقه۶ ) تهران ـ پایگاه سوم آگاهی و پایگاه سوم اطلاعات و کلانتریهای ۱۲۵،۱۴۸،۱۰۴،۱۰۵،۱۰۶،۱۰۷

    کد پستی :۱۱۴۵۶۱۳۱۱۷

                                                                  دادستان :ـــــــــــــــــــــــــــــ

 آدرس و نشانی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۷ (سیدخندان):

به نشانی :خیابان شهید مطهری، بعد از متروی شهید مفتح، خیابان شهید علی اکبری (پارسا)، جنب مدیریت بحران شهرداری

شماره تماس :۸۶۱۲۱۶۴۸  ؛۸۶۱۲۱۶۴۵  ؛ ۸۶۱۲۱۶۷۵
حوزه قضائی : منطقه  ۷ تهران

    کـــد پستی :۱۴۰۰۲۸۶۷۵۷۷

                                                               دادستان :ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 محل استقراردادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۸تهران:

به نشانی : بزرگراه (اتوبان) رسالت – خیابان اثنی عشری- نبش کوچه شهید موسوی،

تلفن ۲۲۵۲۸۴۱۰، ۲۲۵۲۷۰۸۴، ۲۲۵۲۷۳۹۷، ۲۲۵۲۷۸۶۱، ۲۲۵۲۷۵۶۹، ۲۲۵۲۸۰۵۹، ۲۲۵۲۷۵۹۶، ۲۲۵۲۸۳۶۴، ۲۲۵۲۸۷۳۱
حوزه قضائی : ۴ و ۷ تهران

                                                                کــــد پستی : ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                دادستان :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۹ تهران (فرودگاه):

به نشانی : تهران ـ میدان آزادی، فرودگاه مهرآباد، جنب گمرک

               شماره تماس :۴۴۶۹۰۹۰۰ ؛ ۴۴۶۵۹۱۵۴

                                                                 حوزه قضائی : ـــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                  کــد پستی :۱۳۸۷۷۳۵۳۱۵

                                                                   دادستان : بیضی زاده

نشانی و آدرس دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱۰ (هاشمی):

به نشانی : خیابان دامپزشکی، تقاطع خیابان جیحون و دامپزشکی، بنش خیابان جیحون

شماره تماس : ۶۵۸۸۶۲۰۳۲ ؛۶۵۸۶۲۰۱۷ ؛۶۵۸۶۲۰۱۳
حوزه قضائی: مناطق  ۲۱ و ۱۰ و ۹

                                                              کـــد پستی : ۱۴۵۷۹۹۴۸۸۱

                                                               دادستان :فرهاد پور

آدرس دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱۱ تهران (ولی عصر ):

به نشانی : خیابان ولی عصر (عج) ـ میدان منیریه ـ  ضلع غربی میدان منیریه

شماره تماس : ۲-۵۵۳۷۵۷۵۰
حوزه قضائی : منطقه  ۱۱  تهران

                                                           کـــد پستی  :۱۳۳۴۷۶۴۳۹۴

                                                            دادستان :مهرنیا

 نشانی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱۲ تهران (امام خمینی ره):

به نشانی: خیابان خیام ــ ضلع شمالی پارک شهر- خیابان فیاض بخش

شماره تماس :۴ -۶۶۷۲۲۵۶۱ و۱۴ -۶۶۷۲۴۰۱۲
حوزه قضائی : منطقه  ۱۲  تهران

کـــد پستی : ۱۱۱۴۶۹۵۱۱

                                                             دادستان :ـ

آدرس دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱۴(شهید محلاتی):

به نشانی :تهران – خیابان ده حقی (خیابان آهنگ) – ابتدای خیابان کوثر – ضلع جنوبی بازار گل – روبروی اداره پست

شماره تماس : ۳۶۳۰۹۴۰۳  ؛۳۶۳۰۹۴۰۸ ؛ ۳۶۳۰۹۴۰۱
حوزه قضائی :  مناطق  ۱۵ و ۱۴  تهران

                                                       کـــد پستی :۱۷۷۶۶۵۶۹۳۱

                                                       دادستان :  باباگل زاده

دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱۶ تهران (بعثت):

به نشانی :ضلع شمالی ترمینال جنوب

شماره تماس : ۵-۵۵۳۲۱۵۲۰
حوزه قضائی : مناطق  ۱۹ و ۱۶  تهران

کــد پستی :۱۱۸۸۷۱۹۵۶۳

                                                   دادستان :  ـــــــــــــــــــــــــــ

دادسرای عمومی و انقلاب  ناحیه ۱۸ تهران (شهید مطهری):

به نشانی: جاده ساوه، چهارراه یافت آباد- بلوار معلم، بعد از میدان معلم- نبش خ حیدری، پلاک ۲۱۶

شماره تماس :۷۲ -۶۶۲۲۴۴۶۹
حوزه قضائی : مناطق  ۱۸ و ۱۷  تهران

                                                       کد پستی :۱۳۷۶۶۸۷۱۱۱

                                                        دادستان : نعـــــمتی

دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱۹ (جرایم پزشکی):

به نشانی :بزرگراه بعثت- خیابان کیانشهر- روبروی پمپ  بنزی

شماره تماس :۷ـ۸۶۰۱۱۰۰۱

حوزه قضائی :  تمامی مناطق

      کـــد پستی :۱۵۸۸۶۴۳۵۱۱

                                                                 دادستان : ـــــــــــــــــــــــــــــ

دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۰ تهران (دادسرای انقلاب):

به نشانی :خیابان شریعتی – نبش خیابان معلم

شماره تماس :۵ -۸۸۴۱۵۱۱۱

حوزه قضائی :تمام مناطق

          کـــــد پستی :۱۶۳۹۶۷۸۶۹۱

                                                                  دادستان :ــــــــــــــــــــــــــــــ

دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۱(ویژه ارشاد):

به نشانی: بلوار تهرانسر- خیابان شهید مصطفی خمینی- نبش خیابان امام خمینی

شماره تماس :۷۴ ــ ۸۸۷۳۲۱۶۸

حوزه قضائی : تمام مناطق

       کـــــد پستی :۱۵۱۴۶۳۳۳۱۱

                                                                 دادستان :   ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۲(دادسرای جرائم اقتصادی):

به نشانی :خیابان انقلاب ـ خیابان کارگر شمالی- نرسیده به خیابان فرصت شمالی- کوچه مستعلی

شماره تماس : ۳ -۶۶۵۷۵۸۶۰

حوزه قضائی : تمام مناطق

    کـــــد پستی :۱۴۱۸۸۱۵۷۴۳

                                                                دادستان :  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۳  (دایره نیابت دادسرای تهران):

به نشانی : خیابان خیام ـ ضلع شمالی پارک شهر- خیابان فیاض بخش

شماره تماس : ۴ -۶۶۷۲۲۵۶۱

حوزه قضائی :   تمام مناطق

     کـــــد پستی :۱۱۱۴۶۶۹۵۱۱

                                                                دادستان :ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۴(ویژه مبارزه با قاچاق و ارز):

به نشانی :تهران – خیابان شریعتی – نبش معلم

                                                     شماره تماس :ــــــــــــــــــــــــ

                                                              حوزه قضائی : ـــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                              کـــــد پستی :ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                              دادستان :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۵  سرپرستی:

به نشانی : خیابان سئول – خیابان رشید یاسمی- نبش کوی مهتاب

شماره تماس :۸۸۶۲۷۵۵۴ ؛ ۸۸۶۲۷۵۱۵ ؛۸۸۶۲۵۱۹۲ ؛۸۸۶۲۵۱۷۲

                                                          حوزه قضائی : ــــــــــــــــــــــــــــ

                                                          کـــــد پستی :۱۵۸۴۷۵۳۵۱۱

                                                          دادستان :  کیان منش

دادسرای عمومی و انقلاب  ناحیه ۲۶(بومهن):

به نشانی :بومهن – بلوار امام خمینی ( ره ) ، جنب کلانتری ۲۰۶

                                                 شماره تماس :ـــــــــــــــــــــــــ

                                                         حوزه قضائی :  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                          کـــــد پستی :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                           دادستان :  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دادسرای عمومی و انقلاب  ناحیه ۲۷ تهران (جنایی و ویژه قتل):

به نشانی :سه راه آذری – خ جرجانی(شبیری)- پلاک ۲۰

شماره تماس : ۵ -۶۶۶۴۰۶۲۰

                                                         حوزه قضائی : ـــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                         کـــــد پستی :۱۳۵۱۹۴۳۳۵۴

                                                          دادستان : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۸ تهران (کارکنان دولت):

 به نشانی :چهارراه گلوبندک- خیابان پانزده خرداد- ضلع غربی میدان پانزده خرداد- ساختمان دادسرای مرکز، طبقه سوم شماره تماس : ۳۵۰۵۱۱۱۱ـــ ۳۵۰۵۱۰۰۰

                                                         حوزه قضائی : ـــــــــــــــــــــــــــ

                                                          کـــــد پستی :ــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                          دادستان : ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۹ (ویژه نوجوانان):

به نشانی : تهران – اتوبان کرج – نرسیده به عوارضی قدیم – خیابان آزادگان – پلاک ۱۴۴

شماره تماس :۸ـ ۴۴۰۶۴۴۶۷

                                                         حوزه قضائی : تمام مناطق

                                                         کـــــد پستی :ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                        دادستان : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۰ تهران (امور بین الملل):

به نشانی : خیابان فاطمی – بعد از سازمان آب – روبروی خیابان شهید دائمی – پلاک ۱۳۹

شماره تماس : ۲۱- ۸۸۹۹۷۴۱۸

                                                       حوزه قضائی :ـــــــــــــــــــــــــــــ

                                                       کـــــد پستی :ـــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                        دادستان : ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دادسرای ناحیه ۳۱ تهران (جرائم رایانه‌ای):

به نشانی : تهران – فلکه دوم صادقیه – خیابان آیت الله کاشانی – بلوار ابوذر – نبش بوستان دوم

شماره تماس :۶ـ۷۷۵۱۲۰۳۴

                                                          حوزه قضائی :ـــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                          کـــــد پستی :ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                          دادستان : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دادسرای ناحیه ۳۲ تهران (راهور):

به نشانی: خ آزادی- نبش خ رودکی- پشت ساختمان راهنمایی و رانندگی

شماره تماس :۶۶۴۳۷۳۰۵   ـ  ۶۶۴۳۷۳۲۴

                                                         حوزه قضائی :  ـــــــــــــــــــــــــــــ

                                                         کـــــد پستی :ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                          دادستان : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دادسرای ناحیه ۳۳ تهران (شهید مقدس-جرائم امنیتی):

بزرگراه چمران- زندان اوین

تلفن۶ -۲۲۱۸۷۹۵۵

حوزه قضائی :  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                           کـــــد پستی :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                          دادستان : امین ناصری

دادسرای ناحیه ۳۴ تهران (سرقت):

به نشانی :سه راه آذری – خ جرجانی(شبیری)- پلاک ۲۰

شماره تماس : ۵ -۶۶۶۴۰۶۲۱

                                                          حوزه قضائی :   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                          کـــــد پستی :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                           دادستان :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دادسرای ناحیه ۳۵ تهران (فرهنگ و رسانه):

به نشانی: چهارراه گلوبندک- خ پانزده خرداد- ضلع غربی میدان پانزده خرداد- ساختمان دادسرای مرکز

شماره تماس: ۳۵۰۵۱۱۱۱ ـ۳۵۰۵۱۰۰۰

                                                حوزه قضائی : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                 کـــــد پستی :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                 دادستان :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دادسرای ناحیه ۳۶ تهران (پولی بانکی):

به نشانی : خیابان فاطمی- روبروی سازمان آب

شماره تماس : ۸۸۹۹۷۶۰۳ و ۸۸۹۹۷۴۱۵

                                                             حوزه قضائی : ـــــــــــــــــــــــــــــ

                                                             کـــــد پستی :ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                             دادستان : غفـــــــــــــــــــــــــــاری

دادسرای ناحیه ۳۷ تهران (انفال و شهرداری):

به نشانی :تهران – میدان منیریه – کوچه رحیمی

شماره تماس : ۵۵۴۹۴۳۶۳

                                                            حوزه قضائی :ــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                            کـــــد پستی :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                            دادستان :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دادسرای ناحیه ۳۸ تهران موسوم به دادسرای امنیت اخلاقی:

به نشانی :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شماره تماس :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                    حوزه قضائی : ـــــــــــــــــــــــــــــــ

                                     کد پستی :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                    دادستان :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

معاونت امور زنان و کودکان دادسرای عمومی و انقلاب تهران:

به نشانی :تهران ـ بلوار کشاورزـ بالاتر از خیابان دائمی- خیابان شوریده- نبش خیابان رستاک – روبه روی داروخانه ملیسا – پلاک ۵

شماره تماس : ۸۸۳۹۰۴۴۲ ؛ ۸۹۷۷۳۱۴

                                                 حوزه قضائی : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                 کــد پستی : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                  دادستان :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اداره سجل کیفری دادسرای عمومی و انقلاب تهران:

   به نشانی : تهران ـ میدان انقلاب- خیابان ۱۲ فروردین- روبه روی تعزیرات- ساختمان شماره دو دادگستری استان تهران

                           شماره تماس : ۶۶۹۷۴۳۷۶ ؛۶۶۴۷۵۷۵۵   ؛۹-۶۶۹۷۴۳۶۷

                                                                                               حوزه قضائی : ــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                کــد پستی : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                 دادستان :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اداره تخلیه خانه های سازمانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران:

به نشانی: تهران ـ میدان انقلاب- خیابان ۱۲ فروردین- روبه روی تعزیرات ساختمان شماره دو دادگستری استان تهران

      شماره تماس : ۶۶۹۷۴۳۷۵ و۹ -۶۶۹۷۴۳۶۷

                                                حوزه قضائی :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                 کــد پستی : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                دادستان :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

معاونت اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب تهران:

 به نشانی: تهران ـ میدان بهارستان- خیابان مجاهدین اسلام- خیابان زرین خامه – کوچه قائن- پلاک ۲

                 شماره تماس : ۷۷۶۱۷۸۵۸ ؛۷۷۵۲۳۵۶۳

                                                        حوزه قضائی : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                         کــد پستی : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                         دادستان :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دادسرای امنیت (مستقر در زندان اوین ):

به نشانی: تهران – اتوبان چمران – خیابان شهید کچویی – زندان اوین

شماره تماس :ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                       حوزه قضائی : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                        کــد پستی : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                        دادستان :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دادسرای ویژه زمین خواری تهران:

به نشانی:تهران ـ فلکه دوم صادقیه ـ خیابان آیت اله کاشانی ـ بلوار اباذر

شماره تماس :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                     حوزه قضائی : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                      کــد پستی :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                      دادستان :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـمرکز فوریت های قضایی دادسرا (کشیک):

به نشانی : تهران – ضلع شمالی پارک شهر – خیابان شهید فیاض بخش

شماره تماس : ۴ ـــ۶۶۷۲۲۵۶۱

حوزه قضائی : تمامی کلانتریهای شهر تهران و آگاهی مرکز

   کــد پستی : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                             دادستان :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دادسرای مستقر در مجتمع قضایی عدالت :

به نشانی : تهران – بالاتر از میدان تجریش ، خیابان فنا خسرو (ثبت سابق)

شماره تماس : ۲۲۷۲۷۴۷۰ ـ ۲۲۷۲۷۴۶۹

حوزه قضائی :  ـــــــــــــــــبداللهــــــــــــــ

                                                           کــد پستی : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                          دادستان :پور ع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Button
برای تماس کلیک کنید.
ارتباط در واتساپ
تماس بگیرید
آدرس